ประวัติ สุนทรภู่, วรรณคดีไทย รามเกียรติ์, วรรณคดี ขุนช้าง ขุนแผน
หน้าเรือน
วิถีไทย
ศิลป วัฒนธรรมไทย
วรรณคดีไทย
ฝีมือไทย
รามเกียรติ์ เป็น วรรณคดี ที่สำคัญของไทย เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย พระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้าฯ ได้ทรง พระราชนิพนธ์ บทละคร เรื่อง รามเกียรติ์ เพื่อให้ ละครหลวงเล่น ได้ทรงเลือก มาเป็นตอน ๆ รามเกียรติ์ นี้จึงมี สำนวนกลอน ที่ไพเราะที่สุด ... คลิ๊กที่ วรรณคดีไทย รามเกียรติ์ เพื่อศึกษารายละเอียด

สุนทรภู่ หรือ พระสุนทรโวหาร เป็นกวีแห่งสยามประเทศ ที่กำเนิดขึ้นตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ บทประพันธ์ของท่าน ยังได้รับการยกย่อง มาจนถึงทุกวันนี้ ... คลิ๊กที่ ประวัติสุนทรภู่ เพื่อศึกษาเพิ่มเติม
Site Create By SiamNT.net Copyright © 2009 By SiamNT All Right Reserved